Taverne – Restaurent Oppemse hoeve

Oppemstraat 135
1860 Oppem – Meise
Tel: 02/305.67.47
Fax: 02/305.74.47
http://www.oppemsehoeve.be