Panathlonverklaring

WK NWB ondertekende onlangs de PANATHONVERKLARING.  Dit betekent dat wij als club volgende gedragsregels naleven:

* Je streeft de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning   na.

* Je zet je inspanningen voort om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

* Je erkent en aanvaardt het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en  gezonde maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

* Je verwelkomt de steun van sponsors en media, maar je gelooft dat die steun in overeenstemming moet zijn
met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

Daarom onderschrijft WK NWB formeel het “Panathlon charter over de rechten van het kind van de sport”:

Alle kinderen hebben het recht:

1.            Sport te beoefenen

2.            Zich te vermaken en te spelen

3.            In een gezonde omgeving te leven

4.            Waardig behandeld te worden

5.            Getraind en begeleid te worden door competente mensen

6.            Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

7.            Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

8.            In veilige omstandigheden aan sport te doen

9.            Te rusten

10.          De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.